Raffi Ahmad VS Baim Wong - Blind Test

Seberapa hebat Raffi Ahmad mengenal Kratingdaeng? Simak video lengkapnya, Tantangan Baim Wong (Brand Ambasador Red Bull Gold) terhadap Raffi Ahmad (Brand Ambassador Kratingdaeng) --------KRATINGDAENG||THE REAL ENERGY DRINK------ Kratingdaeng Indonesia Instagram: https://www.instagram.com/mykratingdaeng/ Kratingdaeng Indonesia Facebook: https://www.facebook.com/Kratingdaengindonesia/ Kratingdaeng Indonesia Website: https://www.kratingdaeng.co.id/